Du er her: 

Ledig præstestilling: 50% præstestilling i Hvidovre Sogn

Opslået: 13/10 2020 - Udløber: 02/11 2020.

En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Hvidovre Pastorat i Helsingør Stift er ledig.

Menighedsrådet oplyser flg. om embedet:

Hvidovre Kirke er en åben og aktiv kirke, der er i berøring med ca. 9000 mennesker årligt. Kirken er beliggende i det nordlige Hvidovre, en forstadskommune til København, kun 15 minutter i S-tog fra Københavns centrum. Kirken og den omgivende kirkegård danner sammen med Rytterskolen en lille oase i et byområde med parcelhuse, mindre etageejendomme og små-butikker.
Hvidovre Kirke er en kirke, hvor man som medarbejder dagligt indgår i et stærkt arbejdsfællesskab mellem ansatte og frivillige. Samarbejde og socialt samvær vægtes højt. De tilknyttede præster har alle kontor i sognegården og tilbringer en stor del af arbejdstiden der. Vi ønsker, at præsterne er synlige og mulige at få fat på for både menighed og kolleger.

Vi er en kirke med stor aktivitet både hvad angår gudstjenester, undervisning og kirkelige arrangementer. Vi synes for eksempel, det er festligt at fejre kirkeårets forskellige højdepunkter med tematiske gudstjenester, hvor medlemmer af menigheden bliver aktivt inddraget. Det kirkelige fællesskab viser sig blandt andet også ved, at vi har en fuld kirke næsten hver søndag.   

Mange familier i Hvidovre Sogn ønsker at få deres barn døbt, men da kirken er lille -  med plads til ca. 120 mennesker – døbes kun ét barn ved hver højmesse. Til gengæld har vi for at imødekomme behovet jævnligt dåbsgudstjenester om lørdagen. 
Langt de fleste unge i de to skoler i sognet vælger at blive konfirmeret. Derfor har vi hvert år fire konfirmandhold + et spor for skiftende antal specialkonfirmander. Endvidere er den ene skole ved at udvide med et spor, hvilket kommer til at betyde øgning af antallet af konfirmander i fremtiden. Også juniorkonfirmandholdene er godt fyldt op med børn fra begge skoler i sognet.
Det er en stor og spændende udfordring for kirkens præster at give alle disse børn en vedkommende indføring i kristendommen.
Ligeledes den mere modne del af menigheden tilgodeser vi med forskellige tiltag, som giver dem mulighed for at fordybe sig i trosspørgsmål i et socialt fællesskab. Oplysninger om kirkens aktiviteter findes på hjemmesiden: www.hvidovrekirke.dk

Som præst i Hvidovre Kirke skal du være god til at samarbejde med kolleger, frivillige og menighedsråd. Du skal være socialt anlagt og have forståelse for at udføre opgaver i fællesskab med andre. Du skal være rummelig og udadvendt, du skal være fantasifuld og udholdende samt have en veludviklet humoristisk sans og du skal kunne trives i travle omgivelser. 
Vi forventer, at du er solidt funderet i kristendommen og har let ved at komme i dialog med mennesker om tro og livets store spørgsmål.

Fakta:
(2020) Folketal: 10.598  indbyggere og 6.835 folkekirkemedlemmer. 
Den første Hvidovre Kirke blev bygget i 1150. Valbyskibet er bygget til i sidste halvdel af 1600-tallet. Kirken er omgivet af en gammel kirkegård, som stadig er i brug.
Orgel: Köhne/Marcussen, 16 stemmer. 
Menighedsråd: 11 folkevalgte (når det nye menighedsråd træder til 1. søndag  i advent 2020)  samt 4 præster. Formand (Nuværende, på valg november 2020) Susanne Holm-Hansen 3020 0324.
Fastansatte ved kirken: 4 præster (hvoraf to er ansat 100 %, mens de to andre er hospitalspræster og har kvoter på 25 % og 5 % ved Hvidovre Kirke)
Kirkebogsførende præst: Inge-Hanne Broström, 2024 1410. Sognepræst Eva Kyed Østerlind, 3030 2888.
Kirkefunktionærer: 2  kordegne, 2 kirketjenere, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 2 organister og 4 kirkekorsangere. Ved kirkelige handlinger medvirker to sangere, ved højmesser medvirker alle 4.

OVENSTÅENDE er i IKKE Covid-19 tider – i øjeblikket gør vi selvfølgelig alt  det der kræves for at overholde alle covid-19 restriktioner, hvilket bla. betyder betydelig reduktion af aktiviteter og restriktioner for antal kirkegængere i kirken.

Del dette: