Du er her: 

Retningslinjer gældende i kirkerummet for Hvidovre Kirke

Ved gudstjenester må der højst være 18 personer.
Ved dåb og vielser må der være 32 personer, ved bisættelser/begravelser 40.
Forskellen mellem almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger skyldes, at vi af praktiske grunde uafhængigt af familierelationer tilstræber afstandskravet på to-meter mellem alle ved de almindelige gudstjenester. Hvor i mod vi i forbindelse med kirkelige handlingers særlige karakter med mange stærke familiebånd, inden for reglerne kan have plads til flere.

Selvfølgelig fordelt i hele kirken og efter alle de regler vi allerede er blevet pålagt.

Personalet kan udstede retningslinjer, for hvor man skal sidde, for at alle kan sidde sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Enhver er selv ansvarlig for at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i kirkerummet (ligesom alle andre offentlige steder).

Jf. kirkeministeriets vejledning,
offentliggjort den 17. maj 2020,
revideret 9. juni 2020.

_________________

Kirkeministeriet 17. maj 2020, revideret 9. juni 2020 i uddrag
(i følge BEK nr. 630 af 17/05/2020)

Folkekirken og andre trossamfund kan fra 18. maj 2020 igen åbne kirker, synagoger, moskeer og lignende samt sognegårde, menighedshuse og andre lokaler for offentligheden. Samtidig gælder forsamlingsforbuddet ikke for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over. Ved begravelser og bisættelser gælder forsamlingsforbuddet heller ikke udendørs.

Udendørs aktiviteter skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet, bortset fra begravelser og bisættelser.

Indendørs aktiviteter skal overholde de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, herunder:

- Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 kvm gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Personale tælles ikke med i opgørelsen.

Desuden bør sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning iagttages:

Det bør sikres, at der er mindst 1 meter mellem personer. I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, bør der dog være mindst 2 meters afstand mellem personer. Det gælder f.eks. ved gudstjeneste, hvor der bør sikres 2 meters afstand mellem kirkegængere, hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades. Tilsvarende gælder i mødet med personer med øget risiko.

- Afstanden vurderes ’fra næsetip til næsetip’, således at der f.eks. ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder, ikke fra armlæn til armlæn. Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden.

Del dette: