Du er her: 

Så er der nyt vedr. konfirmationerne!

KÆRE KONFIRMANDER OG FORÆLDRE

Vi er alle så småt blevet en anelse utålmodige. 

Hvidovre Kirke er, som en del af Folkekirken, en offentlige institution, som er underlagt myndighedernes krav, lovgivning og anbefalinger. Nu har vi nyt til jer  - forudsat at genåbningen fortsætter og forløber planmæssigt både i fase 2 og fase 3 – og ja velsagtens resten af sommeren og efteråret 2020. 

Desværre er folkekirken – selvom den er med i fase 2 af genåbningen – underlagt langt flere omsiggribende krav fra sundhedsmyndighedernes side, end vi måske havde håbet. Bl.a. vil opblødningen i fase 2 kun gælde gudstjenester om søndagen og ikke de kirkelige handlinger såsom konfirmationer, dåb og vielser. Sundhedsmyndighederne vil ikke varsle noget om fase 3 af genåbningen før i sidste øjeblik op til 8. juni, ligesom det har været for de andre sektorer i samfundet, og det berører de mange udskudte konfirmationer i juni. Vi (den samlede præstegruppe) tør ikke vente så længe på varslingen om, om konfirmationerne bliver til noget. Og vi forventer stadig stramme restriktioner på antallet af mennesker, der kan være forsamlet i kirken og skærpede krav, hvis der skal synges. Det vil også være uhensigtsmæssigt for jer med en sen udmelding, da I skal have tid til at forberede jer til den store festdag.

Derfor har I nu to muligheder, som I skal vælge i mellem:

Enten fastholder I konfirmationsdagen den 20. eller 21. juni Præstemoseskolen, den 27. eller 28. juni Holmegaardsskolen, men i en anderledes form end først planlagt. Det bliver en Drop-in-konfirmation, hvor der ikke må synges salmer. Ingen må sidde på kirkebænkene af hensyn til hygiejne og rengøring, og alle skal stå med en meters mellemrum. Der bliver afsat 15 min. til hver konfirmand. Hver konfirmand ankommer med max. 6 familiemedlemmer. Der medvirker kun organist, kirketjener og præst – og derved bryder vi heller ikke det nuværende forsamlingsforbud på over 10 personer. Skulle myndighederne ændre på forsamlingskravet, vil vi selvfølgelig justere antallet af deltagere i kirken. De der har forventet konfirmation den 20. juni bliver  konfirmeret til Drop-in-konfirmation den 20. juni, og det samme gør sig gældende for de andre datoer.

Tidspunkterne for den enkelte konfirmand fastlægges, når vi ved hvor mange, der vil fastholde datoerne i juni og have en Drop-in-konfirmation. I er velkommen til at filme og fotografere under hele konfirmationen, så  jeres gæster efterfølgende kan se med.

Eller I flytter konfirmationen til den 5. og 6. september 2020Holmegaardsskolen, den 12. og 13. september, Præstemoseskolen,hvor der forhåbentlig vil kunne afholdes en ”rigtig” konfirmationsgudstjeneste med hele udtrækket, og hvor viikke er underlagt skærpederegler, og I ikke er begrænset af noget forsamlingsforbud ved den efterfølgende fest.Afhængig af hvor mange der vælger Drop-in-konfirmation, så fastholder vi i første omgang konfirmation for Y-klassen lørdag den 5. september og for X-klassen søndag den 6. september Holmegaardsskolen, for B-klassen lørdag den 12. september og for A-klassen søndag den 13. september, Præstemoseskolen,  begge dage med den første konfirmation kl. 10.00.

Senest den 24. majbedes I give en tilbagemelding til Jacob Kleofas og  senest den 29. maj til Inge-Hanne Broström om, hvad I ønsker.

Når alle har givet en tilbagemelding, udarbejder vi en ny liste over, hvem der skal konfirmeres hvornår og hvilke dage og tidspunkter, der afholdes generalprøver. 

Med håb om at alle meget snart får en fantastisk konfirmationsdag og mange hilsner

Jacob Kleofas og Inge-Hanne Broström

Del dette: