Du er her: 

Årsmøde i Hvidovre sogns menighedspleje

Foredrag og oplæg til debat v. diakonal konsulent i Helsingør Stift og sognepræst Morten Miland Samuelsen

Mødet holdes søndag den 24. februar 2019 kl. 10.00-14.00 i Magistergaarden, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre
Program:
10.00 Gudstjeneste i Hvidovre Kirke v. sognepræst Inge-Hanne D. Broström
11.30 Årsmøde i Hvidovre Sogns menighedspleje
12.00 Foredrag og oplæg til debat v. Diakonal konsulent i Helsingør Stift og sognepræst Morten Miland Samuelsen
13.00 Frokost i Magistergaarden
Dagsorden
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Formandens beretning
4.    Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår
5.    Budget for indeværende regnskabsår
6.    Behandling af indkomne forslag
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
Karen Marie Kornerup er villig til genvalg.
8.    Valg af to bestyrelsessuppleanter (hvert år)
Hanne Hansen er villig til genvalg, som suppleant i bestyrelsen
9.    Eventuelt
Punkter rejst under punkt 9. kan ikke besluttes på mødet. Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, afleveres skriftligt til formanden senest 14 dage før årsmødet.
Vel mødt til årsmødet for alle interesserede i Hvidovre Sogn.
På vegne af Hvidovre Sogns Menighedspleje
Jacob Kleofas, formand

Del dette: