Bryllup

Hvis du ønsker at blive viet i Hvidovre kirke, skal du henvende dig hos kordegnen på telefon 3675 5505 - eller selv møde op i kontortiden - for at aftale dag og tidspunkt for brylluppet.

Herefter skal du henvende dig til bryllupskontoret i din kommune og udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen laver en prøvelsesattest, som du skal aflevere på kirkekontoret inden vielsen. Man kan ikke blive viet uden en prøvelsesattest, og den må på vielsesdatoen ikke være mere end fire måneder gammel.

Du skal oplyse kirkekontoret om navne og adresser på to vidner til vielsen. Alle, der er myndige (er fyldt 18 år) kan være vidner. Vidnerne skal være til stede ved vielsen.

Vielse i Hvidovre Kirke er forbeholdt borgere, der bor i Hvidovre Sogn.
Hvis man ikke bor i sognet (oversigt over gader i Hvidovre sogn) giver en særlig tilknytning til Hvidovre Kirke ret til en kirkelig handling.

Ved særlig tilknytning skal blandt andet forstås:

-  at man tidligere har boet i sognet

-  at man har nære pårørende, der bor i sognet

-  at man tidligere har haft en kirkelig handling i Hvidovre Kirke

Kalender

28maj kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Mødet er offentlig, så du er velkommen. Pga. af Coronasituationen kan det blive …

28maj kl. 19:00
31maj kl. 10:00

Pinsedag v. Eva K. Østerlind - kort gudstjeneste

Grundet coronasituationen holdes en kort almindelig gudstjeneste uden nadver. Der er …

31maj kl. 10:00
01jun kl. 11:00

AFLYST: Fællesgudstjeneste. I stedet er der en kort gudstjeneste.

"Kom og vær med til en kort pinsevandring d. 1. juni, kl. 11.00 sammen med Eva Kyed …

01jun kl. 11:00
07jun kl. 10:00

Kort gudstjeneste

 Trinitatis v. Eva K. Østerlind.

Kort almindelig gudstjeneste uden nadver, og der er …

07jun kl. 10:00
09jun kl. 19:00

UDSAT: Orienteringsmøde til valget

Danmarks mest lokal demokrati.

Menighedsrådet arbejder for at sikre de bedste rammer …

09jun kl. 19:00
14jun kl. 10:00

Gudstjeneste

1. søndag efter trinitatis v. Inge-Hanne Broström

14jun kl. 10:00
16jun kl. 17:00

EKSTRA Konfirmandindskrivning

Konfirmationsforberedelsen 2020-2021 i Hvidovre Kirke
EKSTRA Konfirmandindskrivning
Cor …

16jun kl. 17:00
18jun kl. 17:00

AFLYST: Familietorsdag med Jacob Kleofas

Gudstjeneste i børnehøjde, mad og kreativ leg. Efter en kort børnevenlig gudstjeneste …

18jun kl. 17:00
20jun kl. 10:00

Drop ind konfirmation v. Jacob Kleofas

Konfirmation - Præstemoseskolen - 8. B

20jun kl. 10:00
21jun kl. 11:30

Drop ind konfirmation v. Jacob Kleofas

Konfirmation - Præstemoseskolen - 8. A

21jun kl. 11:30
21jun kl. 14:00

Konfirmation v. Mette Ladefoged

21jun kl. 14:00
21jun kl. 16:00

Konfirmation v. Inge-Hanne Broström

21jun kl. 16:00
27jun kl. 14:00

Konfirmation v. Inge-Hanne Broström

Konfirmation - Holmegårdsskolen - 8. Y

27jun kl. 14:00
27jun kl. 16:00

Konfirmation v. Inge-Hanne Broström

Konfirmation - Holmegårdsskolen - 8. Y

27jun kl. 16:00
28jun kl. 10:00

Konfirmation v. Inge-Hanne Broström

Konfirmation - Holmegårdsskolen - 8. X

28jun kl. 10:00
28jun kl. 12:00

Konfirmation v. Inge-Hanne Broström

Konfirmation - Holmegårdsskolen - 8. X

28jun kl. 12:00
05jul kl. 10:00

Gudstjeneste

4. søndag efter trinitatis v. Jacob Kleofas

05jul kl. 10:00
12jul kl. 10:00

Gudstjeneste

5. søndag efter trinitatis v. Marianne Thestrup

12jul kl. 10:00
19jul kl. 10:00

Gudstjeneste

6. søndag efter trinitatis v. Inge-Hanne Broström

19jul kl. 10:00
26jul kl. 10:00

Gudstjeneste

7. søndag efter trinitatis v. Jacob Kleofas

26jul kl. 10:00