Bryllup

Hvis du ønsker at blive viet i Hvidovre kirke, skal du henvende dig hos kordegnen på telefon 3675 5505 - eller selv møde op i kontortiden - for at aftale dag og tidspunkt for brylluppet.

Herefter skal du henvende dig til bryllupskontoret i din kommune og udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen laver en prøvelsesattest, som du skal aflevere på kirkekontoret inden vielsen. Man kan ikke blive viet uden en prøvelsesattest, og den må på vielsesdatoen ikke være mere end fire måneder gammel.

Du skal oplyse kirkekontoret om navne og adresser på to vidner til vielsen. Alle, der er myndige (er fyldt 18 år) kan være vidner. Vidnerne skal være til stede ved vielsen.

Vielse i Hvidovre Kirke er forbeholdt borgere, der bor i Hvidovre Sogn.
Hvis man ikke bor i sognet (oversigt over gader i Hvidovre sogn) giver en særlig tilknytning til Hvidovre Kirke ret til en kirkelig handling.

Ved særlig tilknytning skal blandt andet forstås:

-  at man tidligere har boet i sognet

-  at man har nære pårørende, der bor i sognet

-  at man tidligere har haft en kirkelig handling i Hvidovre Kirke

Retningslinjer gældende i kirkerummet for Hvidovre Kirke

Ved gudstjenester må der højst være 16 personer. Det samme gælder for vielser.

Selvfølgelig fordelt i hele kirken og efter alle de regler vi allerede er blevet pålagt.

Personalet kan udstede retningslinjer, for hvor man skal sidde, for at alle kan sidde sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Enhver er selv ansvarlig for at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i kirkerummet (ligesom alle andre offentlige steder).

 

 

Kalender

24jan kl. 10:00

Gudstjeneste - præsteindsættelse

Alle gudstjenesterne i januar (fra den 10.01.21) bliver holdt i Magistergaarden i …

24jan kl. 10:00
24jan kl. 10:00

Gudstjeneste (indsættelse af ny præst)

Ny sognepræst - velkommen til Anne-Birgitte Zoëga
På søndag den 24. Januar kl. 10.00 …

24jan kl. 10:00
25jan kl. 17:00

AFLYST: Læsekredsen

25jan kl. 17:00
31jan

AFLYST: Strikke- og hæklecaféen

31jan
31jan kl. 10:00

Gudstjeneste v. Mette Ladefoged

Septuagesima.

Alle gudstjenesterne i januar (fra den 10.01.21) bliver holdt i …

31jan kl. 10:00
01feb kl. 13:30

AFLYST: Taler Gud nudansk?

Foredraget med generalsekretær Birgitte Stoklund Larsener desværre aflyst pga …

01feb kl. 13:30
07feb kl. 10:00

Højmesse v. Inge-Hanne Broström

Seksagesima

07feb kl. 10:00
14feb kl. 10:00

Højmesse v. Eva K. Østerlind

Fastelavn

14feb kl. 10:00
21feb kl. 10:00

Højmesse v. Mette Ladefoged

1. søndag i fasten

21feb kl. 10:00
25feb kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

25feb kl. 19:00
28feb kl. 10:00

Højmesse v. Inge-Hanne Broström

2. søndag i fasten

28feb kl. 10:00
01mar kl. 13:30

Marc Chagall, hans religiøse kunst og hans liv


Foredrag ved sognepræst Xenia Dalgaard, Søllerød kirke, med fokus på Chagalls …

01mar kl. 13:30
07mar kl. 10:00

Højmesse v. Eva K. Østerlind

3. søndag i fasten

07mar kl. 10:00
14mar kl. 10:00

Højmesse v. Inge-Hanne Broström

Midfaste

14mar kl. 10:00