Bryllup

Hvis du ønsker at blive viet i Hvidovre kirke, skal du henvende dig hos kordegnen på telefon 3675 5505 - eller selv møde op i kontortiden - for at aftale dag og tidspunkt for brylluppet.

Herefter skal du henvende dig til bryllupskontoret i din kommune og udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen laver en prøvelsesattest, som du skal aflevere på kirkekontoret inden vielsen. Man kan ikke blive viet uden en prøvelsesattest, og den må på vielsesdatoen ikke være mere end fire måneder gammel.

Du skal oplyse kirkekontoret om navne og adresser på to vidner til vielsen. Alle, der er myndige (er fyldt 18 år) kan være vidner. Vidnerne skal være til stede ved vielsen.

Vielse i Hvidovre Kirke er forbeholdt borgere, der bor i Hvidovre Sogn.
Hvis man ikke bor i sognet (oversigt over gader i Hvidovre sogn) giver en særlig tilknytning til Hvidovre Kirke ret til en kirkelig handling.

Ved særlig tilknytning skal blandt andet forstås:

-  at man tidligere har boet i sognet

-  at man har nære pårørende, der bor i sognet

-  at man tidligere har haft en kirkelig handling i Hvidovre Kirke

Kalender

01apr

Fælles morgensang og gudstjenester

Selv om kirkerne har lukket i øjeblikket pga. coronakrisen, kan du godt komme i kirke …

01apr
01apr

Tilmelding til konfirmation 2021

BEMÆRK - BEMÆRK - BEMÆRK:

Kære kommende Konfirmander og forældre

Grundet den …

01apr
01apr

Ny digital besøgstjeneste

Røde Kors har sammen en række partnere etableret en digital besøgstjeneste, til de …

01apr
03apr

Sammen om at male påskeæg

Det er sjovt at male påskeæg både for børn og voksne. Påskeæg og kristendom hænger …

03apr
06apr

Al aktivitet er aflyst (12.3-10.5)

Kære Alle

Al aktivitet i Hvidovre Kirke og i Magistergaarden (sognehuset) er …

06apr
09apr kl. 17:00

AFLYST: Skærtorsdag v. Mette Ladefoged

Spisningen Skærtorsdag er aflyst grundet coronasituationen.

09apr kl. 17:00
10apr kl. 10:00

AFLYST: Langfredag v. Jacob Kleofas

10apr kl. 10:00
12apr kl. 10:00

AFLYST: Påskedag v. Inge-Hanne Broström

12apr kl. 10:00
13apr kl. 10:00

AFLYST: 2. påskedag v. Jacob Kleofas

13apr kl. 10:00
16apr kl. 17:00

AFLYST: Familietorsdag med Eva K. Østerlind

Gudstjeneste i børnehøjde, mad og kreativ leg. Efter en kort børnevenlig gudstjeneste …

16apr kl. 17:00
19apr kl. 10:00

1. søndag efter påske v. Eva K. Østerlid

19apr kl. 10:00
19apr kl. 11:00

AFLYST: Kirkefrokost

19apr kl. 11:00
20apr kl. 17:00

AFLYST: Sungen aftenbøn

Enkel, sungen aftenbøn efter klassisk kirkelig tradition hver den tredje mandag i …

20apr kl. 17:00
22apr kl. 13:30

AFLYST "Lad ham dø"

Foredrag onsdag den 22. april kl. 13.30-15.30 med tidligere koncentrationslejrfange, …

22apr kl. 13:30
25apr kl. 10:00

UDSAT: Konfirmation v. Jacob Kleofas

25apr kl. 10:00
25apr kl. 12:00

UDSAT: Konfirmation v. Jacob Kleofas

25apr kl. 12:00
26apr kl. 10:00

UDSAT: Konfirmation v. Jacob Kleofas

26apr kl. 10:00
26apr kl. 12:00

UDSAT: Konfirmation v. Jacob Kleofas

26apr kl. 12:00
02maj kl. 10:00

UDSAT: Konfirmation v. Inge-Hanne Broström

02maj kl. 10:00
02maj kl. 12:00

UDSAT: Konfirmation v. Inge-Hanne Broström

02maj kl. 12:00