Bryllup

Hvis du ønsker at blive viet i Hvidovre kirke, skal du henvende dig hos kordegnen på telefon 3675 5505 - eller selv møde op i kontortiden - for at aftale dag og tidspunkt for brylluppet.

Herefter skal du henvende dig til bryllupskontoret i din kommune og udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen laver en prøvelsesattest, som du skal aflevere på kirkekontoret inden vielsen. Man kan ikke blive viet uden en prøvelsesattest, og den må på vielsesdatoen ikke være mere end fire måneder gammel.

Du skal oplyse kirkekontoret om navne og adresser på to vidner til vielsen. Alle, der er myndige (er fyldt 18 år) kan være vidner. Vidnerne skal være til stede ved vielsen.

Vielse i Hvidovre Kirke er forbeholdt borgere, der bor i Hvidovre Sogn.
Hvis man ikke bor i sognet giver en særlig tilknytning til Hvidovre Kirke ret til en kirkelig handling.

Ved særlig tilknytning skal blandt andet forstås:

-  at man tidligere har boet i sognet

-  at man har nære pårørende, der bor i sognet

-  at man tidligere har haft en kirkelig handling i Hvidovre Kirke

Kalender

24mar kl. 10:00

3. søndag i fasten v. Inge-Hanne Broström

24mar kl. 10:00
27mar kl. 17:00

”Skam, medfødt og tillært” ved chefpsykolog Lars J. Sørensen


Lars J. Sørensen har skrevet bogen ”Skam, medfødt og tillært”. I foredraget med dette …

27mar kl. 17:00
28mar kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Møderne er offentlige, så du er velkommen. Referater fra rådsmøderne kan læses på …

28mar kl. 19:00
31mar kl. 11:30

Strikke- og hæklecafé

Vi mødes den sidste søndag i hver måned kl. 11.30-13.30 i Magistergaarden. Formålet …

31mar kl. 11:30
01apr kl. 13:30

Den svenske kirke og Lund Domkirke

Foredrag med Jan og Lotte Grønborg 

Den svenske folkekirke ligner ikke den danske så …

01apr kl. 13:30
02apr kl. 14:30

Syng foråret ind med Rasmus

Der er glad og uformel sang- og salmeworkshop i Magistergaarden med organist Rasmus …

02apr kl. 14:30
07apr kl. 10:00

Mariæ bebudelsesdag v. Inge-Hanne Broström

07apr kl. 10:00
07apr kl. 11:00

Kirkefrokost

Den første søndag i måneden (dog med undtagelser) er der en let frokost og hyggeligt …

07apr kl. 11:00
09apr kl. 13:00

Rundt om troens huse - Synagogen

Turene består af en rundvisning, i den lokalitet vi skal besøge. Hvis det er muligt, …

09apr kl. 13:00
11apr kl. 17:00

Familietorsdag med Inge-Hanne Broström

Gudstjeneste i børnehøjde, mad og kreativ leg. Efter en kort børnevenlig gudstjeneste …

11apr kl. 17:00
14apr kl. 10:00

Påskespil palmesøndag v. konfirmanderne

Palmesøndag er dagen, hvor Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og bliver hyldet af …

14apr kl. 10:00
15apr kl. 17:00

Sungen aftenbøn

Enkel, sungen aftenbøn efter klassisk kirkelig tradition - som hovedregel den tredje …

15apr kl. 17:00
18apr kl. 17:00

Skærtorsdag v. Inge-Hanne Broström

Traditionen tro spiser vi påskelam efter gudstjenesten skærtorsdag aften. 

Middagen …

18apr kl. 17:00
19apr kl. 10:00

Langfredag v. Mette Ladefoged

Langfredag skal vi høre vi om Jesu lidelse og død gennem læsninger, salmer og musik: …

19apr kl. 10:00
21apr kl. 10:00

Påskedag v. Jacob Kleofas

Påskedag lyder det:”Kristus er opstanden”! – ”Ja, sandelig han er opstanden”!  

Alte …

21apr kl. 10:00
22apr kl. 10:00

2. påskedag v. Jacob Kleofas

Anden påskedag fejrer vi fortsat opstandelsen! Vi skal høre om Marias møde med den …

22apr kl. 10:00
27apr

Konfirmation kl. 10, 12 og 14 v. Inge-Hanne Broström

27apr
28apr

Konfirmation kl. 10 og 12 v. Inge-Hanne Broström

28apr
04maj

Konfirmation kl. 10, 12 og 14 v. Jacob Kleofas

04maj
05maj

Konfirmation kl. 10 og 12 v. Jacob Kleofas

05maj