Menighedsrådsvalg 2020

Susanne Holm-Hansen, formand

Interview af formanden nederst på siden.

Orienteringsmøde tirsdag den 11. august kl. 19.00 i Magistergaarden

Danmarks mest lokal demokrati.
Menighedsrådet arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke, og på at fremme fællesskab i lokalsamfundet.

Vil du være en del af Hvidovre Kirkes ledelse? Så stil op til menighedsrådsvalget 2020.

Kort om menighedsrådsvalget.
I 2020 skal der være valg til menighedsrådene rundt omkring i landet. Til menighedsrådsvalget vælges nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode på fire år. Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.

Orienteringsmøde den 9. juni.
Hvis du vil vide noget om hvordan menighedsrådet arbejder, hvilke aktiviteter de arrangerer og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, kan du møde op til orienteringsmødet tirsdag den 11. august 2020 kl. 19.00. På dette møde vil dit lokale menighedsråd fortælle om, hvad de har lavet i de forløbne fire år. Derudover vil du høre om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet og datoer og regler for valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd skal vælges.


Valg den 15. september.
Ved at møde op til valgforsamling 15. september 2020, er du med til at vælge retningen for kirkens arbejde i dit sogn. Det er du, ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater eller ved selv at stille op som kandidat. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat.
Valget af menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.


5 KORTE TIL FORMANDEN Susanne Holm-Hansen.

Hvorfor valgte du at blive medlem af menighedsrådet?
Egentligt var det lidt tilfældigt. Jeg var medlem af Det
Konservative Folkeparti og en af de andre medlemmer
opfordrede mig til at stille op som suppleant. Jeg var nysgerrig og glad for Hvidovre Kirke, hvorfor jeg stillede op og kom ind. Herefter gik det stærkt.

Hvilke opgaver i rådet har du?
Mine faste opgaver består af medlemskab i de udvalg som jeg som formand er ”født ind i”.
Forretningsudvalget – som bla. planlægger og udarbejder dagsorden til kommende menighedsrådsmøder.
Økonomiudvalget – som med god hjælp af kordegnen,
følger økonomien, laver kvartalsrapporter og forslag til
årsbudgettet.
Som formand og kontaktperson er jeg også ”forpligtet” til en del mødeaktivitet, både i forbindelse med
menighedsrådet, men også med kirkearbejdet på tværs i resten af sognet.
En spændende og krævende opgave, som jeg har haft fornøjelsen af en del gange under min tid som menighedsrådsformand, er ansættelse af præster og andre medarbejdere.

Synes du, at det kræver meget tid og arbejde?
Jeg er så privilegeret, at jeg er valgt til både menighedsrådsformand og kontaktperson – SÅ, ja det synes jeg, men det er jo fuldstændig selvvalgt. Jeg synes arbejdet er spændende og jeg lærer løbende rigtigt meget af de opgaver jeg skal være med til at løse.

Går du ofte i kirke?
Så ofte jeg overhovedet kan. Jeg er så heldig, at min mand og mine 3 ældste børnebørn, piger på hhv. 8, 5 og snart 2 år, meget gerne deltager sammen med mig.

Er der noget, du vil sige, til dem der overvejer at stille op til menighedsrådet?
Allerførst – det kan varmt anbefales – arbejdet er både spændende og personligt udviklende. Det kan være krævende i perioder, men det er det værd. Den faste mødeaktivitet for et menigt rådsmedlem er absolut overkommelig. Dog fordrer gode og meningsfyldte menighedsrådsmøder, at deltagerne sætter sig grundigt ind i dagsordenen.
Der er jo valg til menighedsrådet i november måned 2020.
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, så hvis det lyder interessant, mød op og se hvad der foregår og få en snak med menighedsrådsmedlemmerne, præsterne, tilhørerne og eller formanden.

Vi overholder naturligvis gældende regler for samvær under coronakrisen.

Kalender

31maj kl. 10:00

Pinsedag v. Eva K. Østerlind - kort gudstjeneste

Grundet coronasituationen holdes en kort almindelig gudstjeneste uden nadver. Der er …

31maj kl. 10:00
07jun kl. 10:00

Kort gudstjeneste

 Trinitatis v. Eva K. Østerlind.

Kort almindelig gudstjeneste uden nadver, og der er …

07jun kl. 10:00
14jun kl. 10:00

Gudstjeneste

1. søndag efter trinitatis v. Inge-Hanne Broström

14jun kl. 10:00
18jun kl. 17:00

AFLYST: Familietorsdag med Jacob Kleofas

Gudstjeneste i børnehøjde, mad og kreativ leg. Efter en kort børnevenlig gudstjeneste …

18jun kl. 17:00
20jun kl. 10:00

Drop ind konfirmation v. Jacob Kleofas

Konfirmation - Præstemoseskolen - 8. B

20jun kl. 10:00
21jun kl. 11:30

Drop ind konfirmation v. Jacob Kleofas

Konfirmation - Præstemoseskolen - 8. A

21jun kl. 11:30