Menighedsrådsvalg 2020

Susanne Holm-Hansen, formand

Interview af formanden nederst på siden.

Resultat af menighedsrådsvalget i Hvidovre Sogn 15. september 2020

Medlemmerne af Hvidovre Kirkes nye menighedsråd:

Susanne Holm-Hansen

Henrik Bülow Skovborg

Hans-Christian Sztuk Slotved

Charlotte Arvesen

Merete Hanne Erdmann

Norre Helen Blücher

Jane Jensen

Walther Jensen

Ulla Thorup Madsen

Kirsten Ellen Petersen

Torben Olesen

Stedfortræder:

Karen Marie Kornerup

Der kan udløses afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste til kirkekontoret i Hvidovre Kirke senest 13. okt. 2020 kl. 23.59. Kandidatlisten skal udfyldes på en af   Kirkeministeriet godkendt blanket. Listen, der skal indeholde 11 medlemmer/stillere til en funktionsperiode på 4 år, kan afleveres man-fre ml. kl. 10-14.

 

 ______________________

5 KORTE TIL FORMANDEN Susanne Holm-Hansen.
Hvorfor valgte du at blive medlem af menighedsrådet?
Egentligt var det lidt tilfældigt. Jeg var medlem af Det
Konservative Folkeparti og en af de andre medlemmer
opfordrede mig til at stille op som suppleant. Jeg var nysgerrig og glad for Hvidovre Kirke, hvorfor jeg stillede op og kom ind. Herefter gik det stærkt.
Hvilke opgaver i rådet har du?
Mine faste opgaver består af medlemskab i de udvalg jeg som formand er ”født ind i”.
Forretningsudvalget – som bl.a planlægger og udarbejder dagsorden til kommende menighedsrådsmøder.
Økonomiudvalget – som med god hjælp af kordegnen, følger økonomien, laver kvartalsrapporter og forslag til
årsbudgettet.
Som formand og kontaktperson er jeg også ”forpligtet” til en del mødeaktivitet, både i forbindelse med
menighedsrådet, men også med kirkearbejdet på tværs i resten af sognet.
En spændende og krævende opgave, som jeg har haft fornøjelsen af en del gange under min tid som menighedsrådsformand, er ansættelse af præster og andre medarbejdere.
Synes du, at det kræver meget tid og arbejde?
Jeg er så privilegeret, at jeg er valgt til både menighedsrådsformand og kontaktperson – SÅ, ja det synes jeg, men det er jo fuldstændig selvvalgt. Jeg synes arbejdet er spændende og jeg lærer løbende rigtigt meget af de opgaver, jeg skal være med til at løse.
Går du ofte i kirke?
Så ofte jeg overhovedet kan. Jeg er så heldig, at min mand og mine 3 ældste børnebørn, piger på hhv. 8, 5 og snart 2 år, meget gerne deltager sammen med mig.
Er der noget, du vil sige, til dem der overvejer at stille op til menighedsrådet?
Allerførst – det kan varmt anbefales – arbejdet er både spændende og personligt udviklende. Det kan være krævende i perioder, men det er det værd. Den faste mødeaktivitet for et menigt rådsmedlem er absolut overkommelig. Dog fordrer gode og meningsfyldte menighedsrådsmøder, at deltagerne sætter sig grundigt ind i dagsordenen.
Der er jo valg til menighedsrådet i september måned 2020.
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, så hvis det lyder interessant, mød op og se hvad der foregår og få en snak med menighedsrådsmedlemmerne, præsterne, tilhørerne og eller formanden.

Vi overholder naturligvis gældende regler for samvær under coronakrisen.

Kalender

28okt kl. 17:00

AFLYST: Halloween for hele familien

28okt kl. 17:00
01nov kl. 10:00

Højmesse

Alle helgens dag v. Eva K. Østerlind

Grundet coronasituationen: Hvis der er mere 18 …

01nov kl. 10:00
01nov kl. 15:00

Allehelgensgudstjeneste

Allehelgen bliver traditionen tro markeret ved en gudstjeneste med læsninger, musik, …

01nov kl. 15:00
08nov kl. 10:00

Højmesse

22. søndag efter trinitatis v. Inge-Hanne Broström.

Grundet coronasituationen: Hvis …

08nov kl. 10:00
15nov kl. 10:00

Højmesse

23. søndag efter trinitatis v. Marianne Thestrup

Hvis der er mere 18 kirkegængere, …

15nov kl. 10:00
19nov kl. 17:00

AFLYST: Familietorsdag

Gudstjeneste i børnehøjde, mad og kreativ leg. Efter en kort børnevenlig gudstjeneste …

19nov kl. 17:00