Referat fra årsmødet 2020 i Hvidovre sogns menighedspleje søndag den 2. februar i Magistergaarden, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre

Referat

HVIDOVRE SOGNS MENIGHEDSPLEJE

Menighedsplejen er en selvstændig organisation i Hvidovre Sogn, der

  • tager sig af social nød i sognet i form af akut-hjælp
  • uddeler spisebilletter til værdigt trængende i Hvidovre sogn
  • uddeler julehjælp til trængte børnefamilier, ensomme og syge i Hvidovre Sogn
  • uddeler konfirmationshjælp og indsamler brugt konfirmationstøj, som kommende konfirmander kan have glæde af
  • strikker/hækler dåbsklude til kirkens mange dåbsbørn og karklude og grydelapper til videre salg

Du kan støtte Menighedsplejen, og det vigtige arbejde i sognet enten ved at lægge penge i kirkebøsserne, ved at indbetale et beløb på konto: reg. nr. 9541 kontonr. 60062870 eller via MobilePay 645 222 - Husk mærke: MP

Du kan også hjælpe ved at videregive konfirmationstøj efter konfirmationen. Læs mere her!

Hvidovre Sogns Menighedspleje ledes af en bestyrelse valgt blandt folkekirkens medlemmer i Hvidovre sogn. Bestyrelsens vedtægter kan læses her.

Kontaktoplysninger: Formand og sognepræst Eva K. Østerlind, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre.
e-mail: evmo@km.dk ,tlf.nr: 3030 2888, .

 

AKUT HJÆLP

Der er hjælp at hente for personer eller børnefamilier, der er kommet i akutte vanskeligheder. Der kan rettes henvendelse til en af sognets præster, som bl.a. kan hjælpe dig og familien med gavekort til Føtex.


FERIEHJÆLP

Ansøgningsskema kan downloades her

Ansøgningsskemaet afleveres eller sendes til Hvidovre sogns menighedspleje, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre. Ansøgningen vil afhænge af de midler vi har til rådighed. Alle oplysninger i skemaet behandles fortroligt.


SPISEBILLETTER

Menighedsplejen har indgået et samarbejde med Aktivitetscenteret på Hvidovregade 49, hvortil der kan udstedes spisebilletter til en værdi af 50 kr. til værdigt trængende. 

Billetterne kan hentes hos en af kirkens præster eller hos kordegnene.


KONFIRMATIONSHJÆLP

En konfirmation er en dyr fornøjelse, især, hvis pengene i forvejen er små. Ikke desto mindre er konfirmationen en stor begivenhed i mange unges liv. 

Derfor tilbyder Hvidovre sogns menighedspleje økonomisk trængte familier hjælp til at afholde konfirmationen. Støtten udgør en værdi op til 1.000 kr. pr. familie, og uddeles ud fra forudsætningen om, at støtten bruges til de udgifter, der følger med afholdelsen af konfirmationen – f.eks. til tøj, fest og/eller gaver til konfirmanden.

Bestyrelsen for Hvidovre sogns menighedspleje står for uddelingen og organiseringen af hjælpen. Præsterne vil blive bedt om at gøre konfirmanderne opmærksom på støttemuligheden.

For god ordens skyld gør vi dig opmærksom på, at Hvidovre sogns menighedspleje kan få flere ansøgere, end vi kan hjælpe. Derfor kan det godt ske, at du ikke modtager Konfirmationshjælp, selvom du opfylder alle kriterier.

For at komme betragtning, skal følgende være opfyldt: Du er enlig forsørger, på overførselsindkomst: Kontanthjælp, Uddannelses-, Ledigheds- og Ressourceydelse, Uddannelseshjælp eller Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse samt integrationsydelse, Revalideringsydelse eller Sygedagpenge, Førtidspension. 

Konfirmationen skal afholdes i 2020. 

Folder med ansøgningsskema udleveres af kirkens præster. Ansøgningsfrist senest den 15. marts 2020.

Du kan hjælpe ved at videregive konfirmationstøj efter konfirmationen. Læs mere her


STRIKKECAFÈENS DÅBSKLUDE

Er du strikke eller hækleglad? Er du til fællesskab og hygge? Har du tid den sidste søndag i hver måned? Så mødes strikke-/hækleglade folk i alle aldre den sidste søndag hver måned kl. 11.30 til 13.30 i Magistergaarden. Du skal hverken sørge for garn eller opskrifter med symboler, det sørger menighedsplejen for. Du skal blot medbringe dine egne strikkepinde eller hæklenåle. Der serveres kaffe, te og kage undervejs.

Dåbskludene gives i dåbsgave sammen med Børnebibelen og dåbslyset til de mange børn, som bliver døbt ved Hvidovre Kirke.

Dåbsklude er blevet en landsdækkende trend i mange kirker – og nu også i Hvidovre Sogn. Læs mere på folkekirken.dk om dåbskludenes popularitet. 

I Strikke- og hæklecaféen produceres der også karklude og grydelapper, som kan købes i Magistergaarden. Prisen er: 20,- for 1 stk. karklud, 50,- for 3 stk. eller 1 sæt grydelapper og 1 stk. karklud, og endelige kan du for 50,- købe tykke Grydelapper. Alle pengene går ubeskåret til menighedsplejens arbejde. 


SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER 

Siden 1902 har Samvirkende Menighedsplejer – med udgangspunkt i en indsats fra sognene -  igangsat, udført og inspireret til socialt arbejde blandt særligt udsatte mennesker i alle aldre.

Mange steder i landet har Samvirkende Menighedsplejer igangsat aflastningstjeneste for pårørende til kronisk syge, demente og døende. Ydermere hjulpet med at iværksætte besøgstjeneste for ensomme, bistår med hjælp til start af menighedspleje og kursusvirksomhed for de lokale frivillige. Der er sat gang i samvær og netværksaktiviteter for ensomme i sognecaféer. Nyeste skud på stammen er Samvirkende Menighedsplejers familiearbejde - bl.a. projekt Folkekirkens Feriehjælp.  

Ca. 500 af landets sogne er nu medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer, der arbejder primært for indsamlede midler, tilskud fra offentlige puljer, fondsmidler, gaver fra private og overskud fra genbrugsbutikkerne ”Kirkens Genbrug” og Samvirkende Menighedsplejers genbrugsvirksomhed. Der er mulighed for at tegne personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer.

Du kan læse meget mere om Samvirkende Menighedsplejer her: https://menighedsplejer.dk/ 

 

 

Kalender

Ingen begivenheder fundet.