Årsmøde søndag den 2. februar kl. 10-13

Program:

Kl. 10.00 Gudstjeneste i Hvidovre Kirke v. sognepræst Jacob Kleofas.

Kl. 11.30 Årsmøde i Hvidovre Sogns Menighedspleje 

Kl. 12.00 Frokost i Magistergaarden 

Dagsorden
 

 1. Valg af dirigent
 1. Valg af referent
 1. Formandens beretning
 1. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår
 1. Budget for indeværende regnskabsår
 1. Behandling af indkomne forslag
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 1. Valg af Revisor (i lige år)
 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter (hvert år)
 1. Eventuelt

Punkter rejst under punkt 9. kan ikke besluttes på mødet. Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, afleveres skriftligt til formanden senest 14 dage før årsmødet. Vel mødt til årsmødet for alle interesserede i Hvidovre Sogn.På vegne af Hvidovre Sogns Menighedspleje Jacob Kleofas, formand

 

Referat og regnskab fra årsmødet 2019 i Hvidovre sogns menighedspleje søndag den 24. februar i Magistergaarden, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre

Referat

Regnskab

HVIDOVRE SOGNS MENIGHEDSPLEJE

 

Menighedsplejen er en selvstændig organisation i Hvidovre Sogn, der

 • tager sig af social nød i sognet i form af akut-hjælp
 • uddeler spisebilletter til værdigt trængende i Hvidovre sogn
 • uddeler julehjælp til trængte børnefamilier, ensomme og syge i Hvidovre Sogn
 • uddeler konfirmationshjælp og indsamler brugt konfirmationstøj, som kommende konfirmander kan have glæde af
 • strikker/hækler dåbsklude til kirkens mange dåbsbørn og karklude og grydelapper til videre salg

Du kan støtte Menighedsplejen, og det vigtige arbejde i sognet enten ved at lægge penge i kirkebøsserne, ved at indbetale et beløb på konto: reg. nr. 9541 kontonr. 60062870 eller via MobilePay 20 33 70 66 - Husk mærke: MP

Hvidovre Sogns Menighedspleje ledes af en bestyrelse valgt blandt folkekirkens medlemmer i Hvidovre sogn. Bestyrelsens vedtægter kan læses her.

Kontaktoplysninger: Formand og sognepræst Jacob Kleofas, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre. Telefon: 20 23 90 70, e-mail: jkc@km.dk.

 

AKUT HJÆLP

Der er hjælp at hente for personer eller børnefamilier, der er kommet i akutte vanskeligheder. Der kan rettes henvendelse til en af sognets præster, som bl.a. kan hjælpe dig og familien med gavekort til Føtex.

 

SPISEBILLETTER

Menighedsplejen har indgået et samarbejde med Aktivitetscenteret på Hvidovregade 49, hvortil der kan udstedes spisebilletter til en værdi af 50 kr. til værdigt trængende. 

Billetterne kan hentes hos en af kirkens præster eller hos kordegnene.

 

JULEHJÆLP

Hvidovre Sogns menighedspleje har gennem en årrække hjulpet trængte børnefamilier, ensomme og syge med julehjælp. Menighedsplejens bestyrelse og Føtex har indgået et samarbejde. Derfor bliver der ikke uddelt kontanter som tidligere år. I stedet vil der være mulighed for at modtage et gavekort til Rema 1000 ud fra følgende tarif: 

Hvidovre Sogns menighedspleje har gennem en årrække hjulpet trængte børnefamilier, ensomme og syge med julehjælp. Menighedsplejens bestyrelse og Føtex, Hvidovrevej 75-81, 2650 Hvidovre, har indgået et samarbejde. Derfor bliver der ikke uddelt kontanter eller kolonialvarer længere. I stedet vil der være mulighed for at modtage et gavekort til Føtex ud fra følgende tarif:  

500 kr. til enlige
800 kr. til par og300 kr. pr. barn under 18 år.
Max. 1.500 kr. pr. familie

Ansøgningen kan downloades her på siden hvert år fra oktober eller hentes på kirkekontoret eller hos en af kirkens præster.

Ansøgningsskemaet afleveres eller sendes til Hvidovre sogns menighedspleje, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre. Ansøgningen vil afhænge af de midler vi har til rådighed. Alle oplysninger i skemaet behandles fortroligt. Download ansøgningsskemaet her.

 

KONFIRMATIONSHJÆLP

En konfirmation er en dyr fornøjelse, især, hvis pengene i forvejen er små. Ikke desto mindre er konfirmationen en stor begivenhed i mange unges liv. 

Derfor tilbyder Hvidovre sogns menighedspleje økonomisk trængte familier hjælp til at afholde konfirmationen. Støtten udgør en værdi op til 1.000 kr. pr. familie, og uddeles ud fra forudsætningen om, at støtten bruges til de udgifter, der følger med afholdelsen af konfirmationen – f.eks. til tøj, fest og/eller gaver til konfirmanden.

Bestyrelsen for Hvidovre sogns menighedspleje står for uddelingen og organiseringen af hjælpen. Præsterne vil blive bedt om at gøre konfirmanderne opmærksom på støttemuligheden.

For god ordens skyld gør vi dig opmærksom på, at Hvidovre sogns menighedspleje kan få flere ansøgere, end vi kan hjælpe. Derfor kan det godt ske, at du ikke modtager Konfirmationshjælp, selvom du opfylder alle kriterier.

For at komme betragtning, skal følgende være opfyldt: Du er enlig forsørger, på overførselsindkomst: Kontanthjælp, Uddannelses-, Ledigheds- og Ressourceydelse, Uddannelseshjælp eller Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse samt integrationsydelse, Revalideringsydelse eller Sygedagpenge, Førtidspension. 

Konfirmationen skal afholdes i 2020. 

Folder med ansøgningsskema udleveres af kirkens præster. Ansøgningsfrist senest den 15. marts 2020.

 

STRIKKECAFÈENS DÅBSKLUDE

Er du strikke eller hækleglad? Er du til fællesskab og hygge? Har du tid den sidste søndag i hver måned? Så mødes strikke-/hækleglade folk i alle aldre den sidste søndag hver måned kl. 11.30 til 13.30 i Magistergaarden. Du skal hverken sørge for garn eller opskrifter med symboler, det sørger menighedsplejen for. Du skal blot medbringe dine egne strikkepinde eller hæklenåle. Der serveres kaffe, te og kage undervejs.

Dåbskludene gives i dåbsgave sammen med Børnebibelen og dåbslyset til de mange børn, som bliver døbt ved Hvidovre Kirke.

Dåbsklude er blevet en landsdækkende trend i mange kirker – og nu også i Hvidovre Sogn. Læs mere på folkekirken.dk om dåbskludenes popularitet. 

I Strikke- og hæklecaféen produceres der også karklude og grydelapper, som kan købes i Magistergaarden. Prisen er: 20,- for 1 stk. karklud, 50,- for 3 stk. eller 1 sæt grydelapper og 1 stk. karklud, og endelige kan du for 50,- købe tykke Grydelapper. Alle pengene går ubeskåret til menighedsplejens arbejde. 


SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER 

Siden 1902 har Samvirkende Menighedsplejer – med udgangspunkt i en indsats fra sognene -  igangsat, udført og inspireret til socialt arbejde blandt særligt udsatte mennesker i alle aldre.

Mange steder i landet har Samvirkende Menighedsplejer igangsat aflastningstjeneste for pårørende til kronisk syge, demente og døende. Ydermere hjulpet med at iværksætte besøgstjeneste for ensomme, bistår med hjælp til start af menighedspleje og kursusvirksomhed for de lokale frivillige. Der er sat gang i samvær og netværksaktiviteter for ensomme i sognecaféer. Nyeste skud på stammen er Samvirkende Menighedsplejers familiearbejde - bl.a. projekt Folkekirkens Feriehjælp.  

Ca. 500 af landets sogne er nu medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer, der arbejder primært for indsamlede midler, tilskud fra offentlige puljer, fondsmidler, gaver fra private og overskud fra genbrugsbutikkerne ”Kirkens Genbrug” og Samvirkende Menighedsplejers genbrugsvirksomhed. Der er mulighed for at tegne personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer.

Du kan læse meget mere om Samvirkende Menighedsplejer her: https://menighedsplejer.dk/ 

 

 

Kalender

26jan kl. 10:00

3. søndag e. helligtrekonger v. Inge-Hanne Broström

26jan kl. 10:00
26jan kl. 11:30

Strikke- og hæklecafé

Vi mødes den sidste søndag i hver måned kl. 11.30-13.30

Vi strikker og hækler …

26jan kl. 11:30
02feb kl. 10:00

Sidste søndag e. helligtrekonger v. Jacob Kleofas

02feb kl. 10:00
02feb kl. 10:00

Årsmøde i menighedsplejen

Program:

Kl. 10.00 Gudstjeneste i Hvidovre Kirke v. sognepræst Jacob Kleofas.

Kl. …

02feb kl. 10:00
02feb kl. 12:00

Kirkefrokost - se "Årsmøde i menighedsplejen"

Efter gudstjenesten den 2. feb. er der en let frokost og hyggeligt samvær i …

02feb kl. 12:00
02feb kl. 19:00

Kyndelmisse v. Jacob Kleofas

Kyndelmisse betyder lysmesse og er en gammel tradition i den kristne kirke. 

Vi skal …

02feb kl. 19:00
Viser 1 til 6 af 20
Første Forrige 1-6 7-12 13-18 19-20 Næste Sidste