Årsmøde i Hvidovre sogns menighedspleje
Mødet holdes søndag den 24. februar 2019 kl. 10.00-14.00 i Magistergaarden, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre

Program:
10.00 Gudstjeneste i Hvidovre Kirke v. sognepræst Inge-Hanne D. Broström
11.30 Årsmøde i Hvidovre Sogns menighedspleje
12.00 Foredrag og oplæg til debat v. Diakonal konsulent i Helsingør Stift og sognepræst Morten Miland Samuelsen
13.00 Frokost i Magistergaarden

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Formandens beretning
4.    Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår
5.    Budget for indeværende regnskabsår
6.    Behandling af indkomne forslag
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
Karen Marie Kornerup er villig til genvalg.
8.    Valg af to bestyrelsessuppleanter (hvert år)
Hanne Hansen er villig til genvalg, som suppleant i bestyrelsen
9.    Eventuelt
Punkter rejst under punkt 9. kan ikke besluttes på mødet. Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, afleveres skriftligt til formanden senest 14 dage før årsmødet.
Vel mødt til årsmødet for alle interesserede i Hvidovre Sogn.
På vegne af Hvidovre Sogns Menighedspleje
Jacob Kleofas, formand

 

HVIDOVRE SOGNS MENIGHEDSPLEJE

 

Menighedsplejen er en selvstændig organisation i Hvidovre Sogn, der

  • tager sig af social nød i sognet i form af akut-hjælp
  • uddeler spisebilletter til værdigt trængende i Hvidovre sogn
  • uddeler julehjælp til trængte børnefamilier, ensomme og syge i Hvidovre Sogn
  • uddeler konfirmationshjælp og indsamler brugt konfirmationstøj, som kommende konfirmander kan have glæde af
  • strikker/hækler dåbsklude til kirkens mange dåbsbørn og karklude og grydelapper til videre salg

Du kan støtte Menighedsplejen, og det vigtige arbejde i sognet enten ved at lægge penge i kirkebøsserne, ved at indbetale et beløb på konto: reg. nr. 9541 kontonr. 60062870 eller via MobilePay 20 33 70 66 - Husk mærke: MP

Hvidovre Sogns Menighedspleje ledes af en bestyrelse valgt blandt folkekirkens medlemmer i Hvidovre sogn. Bestyrelsens vedtægter kan læses her.

Kontaktoplysninger: Formand og sognepræst Jacob Kleofas, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre. Telefon: 20 23 90 70, e-mail: jkc@km.dk.

 

AKUT HJÆLP

Der er hjælp at hente for personer eller børnefamilier, der er kommet i akutte vanskeligheder. Der kan rettes henvendelse til en af sognets præster, som bl.a. kan hjælpe dig og familien med gavekort til Rema 1000. 

 

SPISEBILLETTER

----

 

JULEHJÆLP

Hvidovre Sogns menighedspleje har gennem en årrække hjulpet trængte børnefamilier, ensomme og syge med julehjælp. Menighedsplejens bestyrelse og Rema 1000 i Hvidovre Centret har indgået et samarbejde. Derfor bliver der ikke uddelt kontanter som tidligere år. I stedet vil der være mulighed for at modtage et gavekort til Rema 1000 ud fra følgende tarif: 

300 kr. til enkeltpersoner
500 kr. til ægtepar og
200 kr. pr. barn under 18 år

Det er først og fremmest ansøgninger fra personer og familier med bopæl og tilknytning til Hvidovre Sogn, som imødekommes.

Ansøgningen kan downloades her på siden hvert år fra oktober eller hentes på kirkekontoret eller hos en af kirkens præster.

Ansøgningsskemaet afleveres eller sendes til Hvidovre sogns menighedspleje, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre. Ansøgningen vil afhænge af de midler vi har til rådighed. Alle oplysninger i skemaet behandles fortroligt. Download ansøgningsskemaet her.

 

KONFIRMATIONSHJÆLP

En konfirmation er en dyr fornøjelse, især, hvis pengene i forvejen er små. Ikke desto mindre er konfirmationen en stor begivenhed i mange unges liv. 

Derfor tilbyder Hvidovre sogns menighedspleje økonomisk trængte familier hjælp til at afholde konfirmationen. Støtten udgør en værdi op til 1.000 kr. pr. familie, og uddeles ud fra forudsætningen om, at støtten bruges til de udgifter, der følger med afholdelsen af konfirmationen – f.eks. til tøj, fest og/eller gaver til konfirmanden.

Bestyrelsen for Hvidovre sogns menighedspleje står for uddelingen og organiseringen af hjælpen. Præsterne vil blive bedt om at gøre konfirmanderne opmærksom på støttemuligheden.

For god ordens skyld gør vi dig opmærksom på, at Hvidovre sogns menighedspleje kan få flere ansøgere, end vi kan hjælpe. Derfor kan det godt ske, at du ikke modtager Konfirmationshjælp, selvom du opfylder alle kriterier.

For at komme betragtning, skal følgende være opfyldt: Du er enlig forsørger, på overførselsindkomst: Kontanthjælp, Uddannelses-, Ledigheds- og Ressourceydelse, Uddannelseshjælp eller Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse samt integrationsydelse, Revalideringsydelse eller Sygedagpenge, Førtidspension. 

Konfirmationen skal afholdes i 2019. 

Folder med ansøgningsskema udleveres af kirkens præster. Ansøgningsfrist senest den 1. april 2019.

 

STRIKKECAFÈENS DÅBSKLUDE

Er du strikke eller hækleglad? Er du til fællesskab og hygge? Har du tid den sidste søndag i hver måned? Så mødes strikke-/hækleglade folk i alle aldre den sidste søndag hver måned kl. 11.30 til 13.30 i Magistergaarden. Du skal hverken sørge for garn eller opskrifter med symboler, det sørger menighedsplejen for. Du skal blot medbringe dine egne strikkepinde eller hæklenåle. Der serveres kaffe, te og kage undervejs.

Dåbskludene gives i dåbsgave sammen med Børnebibelen og dåbslyset til de mange børn, som bliver døbt ved Hvidovre Kirke.

Dåbsklude er blevet en landsdækkende trend i mange kirker – og nu også i Hvidovre Sogn. Læs mere på folkekirken.dk om dåbskludenes popularitet. 

I Strikke- og hæklecaféen produceres der også karklude og grydelapper, som kan købes i Magistergaarden. Prisen er: 20,- for 1 stk. karklud, 50,- for 3 stk. eller 1 sæt grydelapper og 1 stk. karklud, og endelige kan du for 50,- købe tykke Grydelapper. Alle pengene går ubeskåret til menighedsplejens arbejde. 


SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER 

Siden 1902 har Samvirkende Menighedsplejer – med udgangspunkt i en indsats fra sognene -  igangsat, udført og inspireret til socialt arbejde blandt særligt udsatte mennesker i alle aldre.

Mange steder i landet har Samvirkende Menighedsplejer igangsat aflastningstjeneste for pårørende til kronisk syge, demente og døende. Ydermere hjulpet med at iværksætte besøgstjeneste for ensomme, bistår med hjælp til start af menighedspleje og kursusvirksomhed for de lokale frivillige. Der er sat gang i samvær og netværksaktiviteter for ensomme i sognecaféer. Nyeste skud på stammen er Samvirkende Menighedsplejers familiearbejde - bl.a. projekt Folkekirkens Feriehjælp.  

Ca. 500 af landets sogne er nu medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer, der arbejder primært for indsamlede midler, tilskud fra offentlige puljer, fondsmidler, gaver fra private og overskud fra genbrugsbutikkerne ”Kirkens Genbrug” og Samvirkende Menighedsplejers genbrugsvirksomhed. Der er mulighed for at tegne personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer.

Du kan læse meget mere om Samvirkende Menighedsplejer her: https://menighedsplejer.dk/ 

 

 

Kalender

24jan kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Møderne er offentlige, så du er velkommen. 

Referater fra rådsmøderne kan læses på …

24jan kl. 19:00
27jan kl. 10:00

3. søndag e. helligtrekonger v. Inge-Hanne Broström

27jan kl. 10:00
27jan kl. 11:30

Strikke- og hæklecafé

Er du glad for at strikke eller hækle? Så har du måske lyst til at være med i Kirkens …

27jan kl. 11:30
01feb kl. 19:00

Kyndelmisse v. Inge-Hanne Broström

Kyndelmisse betyder lysmesse og er en gammel tradition i den kristne kirke. Vi skal …

01feb kl. 19:00
03feb kl. 10:00

4. søndag efter helligtrekonger v. Jacob Kleofas

03feb kl. 10:00
04feb kl. 13:30

Hvad gjorde 1968 ved os? Foredrag med Henrik Jensen, historiker, forfatter, samfundsdebattør samt lektor emeritus.Mandag den 4. februar kl. 13.30-15.30

I 1960'erne forandredes det danske samfund og  …

04feb kl. 13:30
Viser 1 til 6 af 20
Første Forrige 1-6 7-12 13-18 19-20 Næste Sidste