Billeder fra forberedelse

og fra selve koncerten 2018: