Du er her: 
tirsdag11aug2020

Vil du bestemme, hvad din kirke kan?

tirsdag11aug2020 kl. 19:00 - 20:00

Interview af formanden nederst på siden.

Vil du være en del af Hvidovre Kirkes ledelse? Så stil op til menighedsrådsvalget.

Kort om menighedsrådsvalget.
Den 15. september er der valg til menighedsrådene rundt omkring i landet. Til menighedsrådsvalget vælges nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode på fire år. Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.

Orienteringsmøde den 11. august (mødet er for alle der interesserer sig for kirkens liv)
Hvis du vil vide noget om hvordan menighedsrådet arbejder, hvilke aktiviteter de arrangerer og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, kan du møde op til orienteringsmødet tirsdag den 11. august 2020 kl. 19.00. På dette møde vil dit lokale menighedsråd fortælle om, hvad de har lavet i de forløbne fire år. Derudover vil du høre om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet og datoer og regler for valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd skal vælges.

Danmarks mest lokale demokrati.

Menighedsrådet arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke, og på at fremme fællesskab i lokalsamfundet.

 

5 KORTE TIL FORMANDEN Susanne Holm-Hansen.

Hvorfor valgte du at blive medlem af menighedsrådet?
Egentligt var det lidt tilfældigt. Jeg var medlem af Det
Konservative Folkeparti og en af de andre medlemmer
opfordrede mig til at stille op som suppleant. Jeg var nysgerrig og glad for Hvidovre Kirke, hvorfor jeg stillede op og kom ind. Herefter gik det stærkt.

Hvilke opgaver i rådet har du?
Mine faste opgaver består af medlemskab i de udvalg jeg som formand er ”født ind i”.
Forretningsudvalget – som bl.a planlægger og udarbejder dagsorden til kommende menighedsrådsmøder.
Økonomiudvalget – som med god hjælp af kordegnen,
følger økonomien, laver kvartalsrapporter og forslag til
årsbudgettet.
Som formand og kontaktperson er jeg også ”forpligtet” til en del mødeaktivitet, både i forbindelse med
menighedsrådet, men også med kirkearbejdet på tværs i resten af sognet.
En spændende og krævende opgave, som jeg har haft fornøjelsen af en del gange under min tid som menighedsrådsformand, er ansættelse af præster og andre medarbejdere.

Synes du, at det kræver meget tid og arbejde?
Jeg er så privilegeret, at jeg er valgt til både menighedsrådsformand og kontaktperson – SÅ, ja det synes jeg, men det er jo fuldstændig selvvalgt. Jeg synes arbejdet er spændende og jeg lærer løbende rigtigt meget af de opgaver, jeg skal være med til at løse.

Går du ofte i kirke?
Så ofte jeg overhovedet kan. Jeg er så heldig, at min mand og mine 3 ældste børnebørn, piger på hhv. 8, 5 og snart 2 år, meget gerne deltager sammen med mig.

Er der noget, du vil sige, til dem der overvejer at stille op til menighedsrådet?
Allerførst – det kan varmt anbefales – arbejdet er både spændende og personligt udviklende. Det kan være krævende i perioder, men det er det værd. Den faste mødeaktivitet for et menigt rådsmedlem er absolut overkommelig. Dog fordrer gode og meningsfyldte menighedsrådsmøder, at deltagerne sætter sig grundigt ind i dagsordenen.
Der er jo valg til menighedsrådet i september måned 2020.
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, så hvis det lyder interessant, mød op og se hvad der foregår og få en snak med menighedsrådsmedlemmerne, præsterne, tilhørerne og eller formanden.

Vi overholder naturligvis gældende regler for samvær under coronakrisen.

Kirkens døbefont er fra 1100 tallet.
Her er den udsat for billedemanipulation.
Nationalmuseet ville næppe godkende bemalingen :-)