Sogneeftermiddage

Fotos: Kaffepause

Sogneeftermiddage i foråret 2018 jan. - maj:

Hvidovre Rytterskole
Mandag den 8. januar kl. 13.30 - kl. 15.30
Poul Sverrild, museumschef.

Det bliver et foredrag, hvor de mange facetter af den gamle bygnings historie bliver bragt i spil. Bygningen er en del af den store Danmarkshistorie med kongens ønske om, at bøndernes  børn skulle præges med respekt for Gud og Konge. Den skriver sig også ind i skolehistorien og den pædagogiske historie, og bygningshistorisk er den også en perle. Hertil kommer den lokalhistoriske vinkel. Rytterskolens  skiftende anvendelse og funktion gennem tiden er oplagt til at illustrere Hvidovres udvikling fra landsogn til forstad.


Danmarks 
nyeste kirkekunst
- et billedforedrag
Mandag den 5. februar kl. 13.30 - kl. 15.30
Birgitte Bech er cand. theol. og  cand. mag. 

Om foredraget skriver Birgitte Bech: ”Kunsten i dag stiller spørgsmål. Mange nye værker er flertydige og åbne for fortolkning. Vi værdsætter i dag den kunst, der spejler nutidsmennesker. Kirken har hentet samtidens bedste kræfter ind, og når kunstnere som Kirkeby, Kluge, Lemmerz og Haugen Sørensen arbejder med og mod den kirkelige tradition, genopstår motiverne i nye overraskende former – ofte af stor skønhed”. 


Kirkebygningens 
historiske udvikling
Mandag den 5. marts kl. 13.30 - kl. 15.30
Benny Schuster er cand. theol. og lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. 

Ved mødet med vore nye kirker vil mange tænke, at de slet ikke ligner kirker. Ofte er grunden nok, at vi opfatter den middelalderlige landsbykirke som den ”rigtige” form på en kirkebygning, men sådan har næsten ingen af de ca. 200 kirker bygget i Danmark siden 2. Verdenskrig set ud. På den baggrund vil foredraget give et bud på, hvorfor kirkerne i dag ser anderledes ud. Kan rum og materialer foruden at vække følelser i os også ligefrem skabe holdninger og meninger. Foredraget vil også komme ind på, hvorvidt der gives en særlig luthersk måde at bygge og indrette kirker på. B. Schuster har en hjemmeside om moderne dansk kirkearkitektur efter 1960 på www.kirkearkitektur.dk.

 

Kalkmalerier
Mandag den 9. april kl. 13.30 - 15.30
Elmelundeværkstedet; hvor og hvordan arbejdede et sådant værksted?
Ulla Haastrup mag. art. i kunsthistorie.

Elmelundeværksted arbejdede med kalkmalerier på Møen, Falster og Lolland omkring 1500 tallet. Under foredraget vil også andre værksteder, som Brarupværkstedet og det skånske Everlöfværksted blive omtalt.  Øerne og Skåne var i dette tidsrum meget rige. Sildefangsten gav hele området en stærk økonomi, som var grundlag for værkstedernes arbejde. Et kalkmalerværksted bestod af en leder og mange medarbejdere med hver deres specialområde. De arbejdede hurtigt på de nykalkede overflader. 

Med mange billeder vil Ulla Hastrup fortælle om arbejder, som passer til hele kirkeårets forløb, og som også inddrager billeder af helgener.

 

Udflugt til Møn - der er desværre ikke flere ledige pladser
Tirsdag den 8. maj kl. 10.00 til ca. kl. 18.00

Vi skal på omvisning i Fanefjord Kirke og Kelby Kirke. De to smukt beliggende kirker er begge udsmykket med kalkmalerier af Elmelundmesteren. 

Efter omvisningerne og frokost kører vi til Møns klint, hvor vi skal have kaffe og kage på Café Sommerspiret. Der er sat tid af til, at man kan nyde udsigt og natur. Pris: 175,- kr. for bus, øl eller vand til egen madpakke, omvisning, kaffe, te og kage. 

Betaling i bussen. 

 

 

Kalender

27maj kl. 10:00

Trinitatis v. Inge-Hanne Broström

27maj kl. 10:00
03jun kl. 10:00

1. søndag efter trinitatis v. Jacob Kleofas

03jun kl. 10:00
10jun kl. 10:00

2. søndag efter trinitatis v. Jacob Kleofas

10jun kl. 10:00
17jun kl. 10:00

3. søndag efter trinitatis v. Inge-Hanne Broström

17jun kl. 10:00
24jun kl. 10:00

4. søndag efter trinitatis v. Lotte N. Forchhammer

24jun kl. 10:00
01jul kl. 10:00

5. søndag efter trinitatis v. Inge-Hanne Broström

01jul kl. 10:00