Begge foredrag er desværre aflyst pga af corona-situationen. Det er for alles sikkerhed.

Sådan leger musik med din hjerne

Foredrag mandag den 11. januar kl. 13.30-15.30 i Magistergaarden
med Lasse Skovgaard, musiker og ph. D. i sundhedsvidenskab.

Taler Gud nudansk?

Foredrag med generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen
om oversættelsesarbejdet med Bibelen 2020

Mandag den 1. februar kl. 13.30-15.30 i Magistergaarden

Vi håber at corona-situationen er blevet så meget bedre at vi kan gennemføre foredraget til marts:

”Marc Chagall, hans religiøse kunst og hans liv.”

Mandag den 1. marts kl. 13.30-15.30 i Magistergaarden

Foredrag ved sognepræst Xenia Dalgaard, Søllerød kirke, med fokus på Chagalls kunstneriske udtryk, hvorigennem han belyser nogle af livets store spørgsmål; Hvad er meningen med livet? Hvad gør kærlighed ved os? Chagall vil gennem sin kunst tale for kulturel åbenhed og religiøs tolerance.
Jeg fokuserer overvejende på hans bibelske motiver, som igennem hele hans liv havde meget stor betydning for ham.
Ved hjælp af power-point slides der belyser hans kunstneriske udvikling og form, kommer jeg også ind på de mange religiøse symboler i hans kunst og deres betydning.
Gennem sin kunst får vi indblik i Chagalls tro og livsfundament.
Jeg fortæller også om hans liv under to verdens krige, under jødeforfølgelser, og på flere kontinenter.

Kalender

24jan kl. 10:00

Gudstjeneste - præsteindsættelse

Alle gudstjenesterne i januar (fra den 10.01.21) bliver holdt i Magistergaarden i …

24jan kl. 10:00
24jan kl. 10:00

Gudstjeneste (indsættelse af ny præst)

Ny sognepræst - velkommen til Anne-Birgitte Zoëga
På søndag den 24. Januar kl. 10.00 …

24jan kl. 10:00
25jan kl. 17:00

AFLYST: Læsekredsen

25jan kl. 17:00
31jan

AFLYST: Strikke- og hæklecaféen

31jan
31jan kl. 10:00

Gudstjeneste v. Mette Ladefoged

Septuagesima.

Alle gudstjenesterne i januar (fra den 10.01.21) bliver holdt i …

31jan kl. 10:00
01feb kl. 13:30

AFLYST: Taler Gud nudansk?

Foredraget med generalsekretær Birgitte Stoklund Larsener desværre aflyst pga …

01feb kl. 13:30